Παρουσία στην πανελλήνια έκθεση Mostra Rota Δωρέκθεση Metropolitan expo.

Στην Πανελλήνια έκθεση Mostra Rota Δωρέκθεση στο Metropolitan expo βρέθηκε το ΠΟΜ ΠΟΜ. Μοναδική εμπειρία, ξεχωριστή παρουσία. Παρουσιάσαμε μοναδικές και ξεχωριστές προτάσεις για άλλες τις απαιτήσεις.